Wyniki konkursu pod nazwą „Lokal na kulturę”

Wyniki konkursu pod nazwą „Lokal na kulturę”

Bytomskie Mieszkania z siedzibą w Bytomiu przy ul. Zielnej 25 b

podają wyniki III edycji konkursu ofert na najem lub dzierżawę lokali użytkowych przeznaczonych do dalszego zagospodarowania na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, twórczą pod nazwą „Lokal na kulturę”, przeprowadzonego w oparciu o przepisy Zarządzenia nr 221/19 Prezydenta Bytomia z dnia 15 maja 2019 r. (ze zm.)

Konkurs został ogłoszony w dniu 5 marca 2021 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 31 marca 2021 r. Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się w dniu 9 kwietnia 2021 r.  w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Armii Krajowej 54 b.

W wyniku konkursu:

  • lokal użytkowy przy Rostka 11/16 uzyskała:

Pani Urszula Mazurowska zam. 41-902 Bytom, ul. Katowicka 47/3

Pani Mazurowska zaproponowana  prowadzenie w lokalu pszczelarskiej pracowni edukacyjnej „Ule Uli” co pozwoli na uzupełnienie oferty warsztatów prowadzonych dotychczas w szkołach i w pasiece. Ekologiczne działania pracowni w dużej mierze będą skierowane do osób najmłodszych, które w przyszłości będą podejmować decyzje i rozwiązywać problemy środowiskowe,  a poprzez dzieci i młodzież będą docierać również do osób dorosłych. Program edukacji ekologicznej pracowni będzie stanowił „pigułki wiedzy z zakresu działań przyjaznych środowisku”. Edukowanie dzieci i młodzieży w duchu poszanowania środowiska nastąpi poprzez angażowanie uczestników w cykl przedsięwzięć twórczych, warsztaty kreatywne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, a praca wykonywana w pracowni będzie stanowić proces twórczy – uczestnik jest aktywny przez co stara się wyrazić samego siebie. W lokalu planowane jest prowadzenie warsztatów, w kilku obszarach tematycznych (pasieczne – np. wirowanie miodu, odlewanie świec, kreatywne – np. robienie kul nasiennych, tworzenie zielników oraz warsztaty  kulinarne).

Działalność, która będzie prowadzona w lokalu w ograniczonym zakresie obejmuje  rolniczy handel detaliczny żywnością w zakresie produktów pszczelich nieprzetworzonych, w tym miodu, pyłku pszczelego, pierzgi, mleczka pszczelego. Zawarta zostanie umowa najmu na prowadzenie działalności twórczej, artystycznej i handlowej.

  • lokal użytkowy przy Kościuszki 10/12 uzyskała:

Pani Izabela Jezierska zam. 41-902 Bytom ul. Prusa 22/6

Pani Jezierska zaproponowała prowadzenie w lokalu działalności kulturalnej i artystycznej  w zakresie pracowni multimedialnej związanej z fotografią i filmem, (m.in. realizacja filmów warsztatowych, montaż, artystyczne studio portretowe), pracowni działań społeczno – kulturalnych, jak np. prowadzenie warsztatów, szkoleń, w tym związanych z realizacją projektów z dziedziny kultury we współpracy  z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury. W lokalu prowadzone będą działania w zakresie podnoszenia kompetencji kadr kultury, szkoleń mających na celu podnoszenie umiejętności opracowywania projektów z obszaru kultury i sztuki, itp. Dodatkowo prowadzone będą prace związane z organizacją projektów kulturalnych (prace o charakterze biurowym, jak np. opracowywanie dokumentów, prezentacji, raportów). Zawarta zostanie umowa najmu na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej i twórczej.

  • lokal użytkowy przy Krawieckiej 2/17 uzyskał:

Pan Andrzej Benduski zam. 42-500 Będzin ul. Mickiewicza 101

Pan Andrzej Benduski zaproponował prowadzenie w lokalu działalności kulturalnej, artystycznej i twórczej – Śląskiej Pracowni Artystyczno-Kulturalnej ŚPAK. Jako podstawową działalność, która będzie prowadzona w lokalu wskazano organizowanie warsztatów dla rodzin (wielopokoleniowych) o tematyce: kultywowanie „wzorów” życia rodziny śląskiej w różnych okresach XIX i XX wieku, a w szczególności codziennego życia w kontekście tradycji, kultury, pracy, nauki, wypoczynku, religii – np. pisanie piórem z zastosowaniem kałamarza i atramentu, nauka liczenia na liczydle, czytanie śląskich bajek, naprawa podartych ubrań, naprawa mebli domowych, wykonywanie ozdób świątecznych itp. W trakcie warsztatów planowane jest prowadzenie zajęć artystycznych, plastycznych, muzycznych (w pracowni znajdzie się  pianino), a także zajęć z zakresu rękodzieła, renowacji i naprawy np. starych mebli, starych zabawek itp. Planowane jest także organizowanie spotkań – praktycznych zajęć dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych z rzemieślnikami: zegarmistrzem, szewcem,  stolarzem i przedstawicielami innych zanikających zawodów. Dodatkowo planowane jest organizowanie warsztatów integracyjnych dla mieszkańców Śląska z innymi narodowościami zamieszkującymi region, w celu poznania wzajemnych  tradycji, kultury, zwyczajów, ułatwienie asymilacji i nawiązanie pozytywnych relacji.

Działalność w ograniczonym zakresie – sprzedaż pamiątek dotyczących Śląska, sprzedaż artykułów dekoracyjnych i wyposażenia wnętrz pochodzących z okresu XX wieku, sprzedaż mebli antycznych i okresu PRL-u. Z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą EKO Benduski Andrzej zawarta zostanie umowa dzierżawy na lat 10 na prowadzenie działalności kulturalnej i handlowej.

  • lokal użytkowy przy Kościuszki 10/11 uzyskała:

Pani Dorota Hadrian zam. 41-902 Bytom ul. Zygmunta Starego 1/8

Pani Dorota Hadrian zaproponowała prowadzenie w lokalu studia artystycznego, które ma mieć charakter pracowni realizacji rzeźbiarskich. Zamierza wyposażyć pracownię w blaty robocze do pracy nad małymi formami rzeźbiarskimi oraz kawalet (stół rzeźbiarski), na którym będzie pracować nad większymi koncepcjami. Do głównych środków wyrazu jakimi się posługuje w swojej twórczości należą rzeźba, wideo i malarstwo. Z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą zawarta zostanie umowa dzierżawy na lat 10 na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej i twórczej.