„Wy pytacie, my odpowiadamy”

„Wy pytacie, my odpowiadamy”

Dziękujemy za nadesłane pytania i przypominamy, że wszelkie zapytania lub prośby o wyjaśnienie interesującego Państwa tematu prosimy wysyłać mejlowo na adres pytanie@bm.bytom.pl

Dzisiaj odpowiadamy na pytanie Pana Patryka i Pana Marcina
– Po jakim czasie mogę wykupić mieszkanie z zasobów gminy i jakie muszę spełnić warunki?
– Co się stało z programem „Mieszkania dla młodych”?

Poniżej wyjaśniamy:

1.Ponad 5 lat temu otrzymałem przydział mieszkania z zasobów gminy Bytom. Jestem osobą z rodziny zastępczej i otrzymałem lokal do zasiedlenia przy ul. Oświęcimskiej.

Moje pytanie brzmi, czy i po jakim czasie będę mógł wykupić ten lokal na własność oraz jakie są warunki, które muszę spełnić? Dodam iż nigdy nie zalegałem z żadnymi opłatami.

Zasadniczo istnieje możliwość wykupienia lokalu mieszkalnego przez jego najemcę tj. osobę posiadającą umowę najmu lokalu zawartą na czas nieoznaczony.

Zaznaczamy, że sprawy z zakresu sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży należą do kompetencji Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz zasady ustalania cen, opłat oraz bonifikat pozostają poza kompetencjami Bytomskich Mieszkań i należą do zadań ww. Wydziału. Powyższe reguluje uchwała nr XVII/235/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości gminy Bytom (tj. Dz. Urz. Woj. Śl. z 31.07.2018 r. poz. 4934).

Nadmieniamy jednak, że zgodnie z zapisami § 16 ust. 3a ww. uchwały cyt.: „Sprzedaż lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach, w których gmina przeprowadziła po dniu 1 stycznia 2000 r. remont zarówno części wspólnych, jak i poszczególnych lokali przy wykorzystaniu środków własnych lub zewnętrznych,  z zastosowaniem bonifikaty, o której mowa w ust. 1, może nastąpić po upływie 20 lat od daty zakończenia remontu budynku.”

W przypadku pytań dotyczących konkretnego lokalu mieszkalnego zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z odpowiednim Punktem Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań, w rejonie którego znajduje się lokal.

W przypadku wątpliwości, wszelkich informacji o trybie załatwienia sprawy udziela Wydział Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu
tel. 32 28 36 323.

2.Co się stało z programem „Mieszkania dla młodych”? Ostatnia, 6 edycja programu miała miejsce w 2018 r. Jaki jest aktualny stan tego programu, czy będą kolejne edycje?

Wyjaśniamy, że Prezydent Bytomia Zarządzeniem nr 265/19  z dnia 5 czerwca 2019 roku uchylił zarządzenie nr 13 Prezydenta Bytomia z dnia 3 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do zasiedlenia oraz umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokali na koszt własny przyszłego najemcy, stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy Bytom – ”Mieszkania dla młodych”.

Wobec powyższego obecnie brak jest podstaw do uruchomienia kolejnej edycji programu „Mieszkania dla Młodych”.

Jednakże możliwe jest ubieganie się o lokal na zasadach ogólnych wynikających z uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 04.03.2020 r., poz. 1850).