„Wy pytacie, my odpowiadamy”

„Wy pytacie, my odpowiadamy”

Dziękujemy za nadesłane pytania i przypominamy, że wszelkie zapytania lub prośby o wyjaśnienie interesującego Państwa tematu prosimy wysyłać mejlowo na adres pytanie@bm.bytom.pl

Dzisiaj odpowiadamy na pytanie Pani Joanny i Pani Danuty

– czy mogę odpracować swoje zadłużenie i gdzie mam to zgłosić?
– Czy muszę zawiadomić Bytomskie Mieszkania, że syn wyprowadził się ze wspólnie  zajmowanego lokalu?

Poniżej wyjaśniamy:

Jestem zainteresowana odpracowaniem swojego zadłużenie, czy mogę i  jaka jest procedura?

Z takiej formy spłaty zadłużenia mogą skorzystać osoby posiadające zadłużenie wobec Bytomskich Mieszkań przekraczające 6-cio krotność zaległego czynszu najmu/odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego, regresu oraz osoby wobec których nie jest prowadzona skuteczna egzekucja komornicza.

Odpracowanie długu jest dobrowolne i nieokreślone czasowo. Każda osoba, która spełnia powyższe kryteria może w dowolnym momencie złożyć wniosek o odpracowanie. Zainteresowany dłużnik po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisuje umowę dotyczącą wykonania świadczenia rzeczowego na rzecz Bytomskich Mieszkań oraz zobowiązuje się do wykonania zleconych prac; porządkowych, drobnych prac remontowych i konserwatorskich, pomocniczych prac administracyjnych, prac ogrodniczych.

Zgłosić można się do Działu Windykacji przy ul. Armii Krajowej 54 B, telefon 32 532 50 25, 26 oraz w Punktach Obsługi Mieszkańców.

Mój syn wyprowadził się ze wspólnie zajmowanego mieszkania /zasoby BM/ czy muszę to zgłosić?

Tak. Warto pamiętać o obowiązku zgłaszania w terminie 7 dni od daty zaistnienia, każdorazowej zmiany liczby osób zamieszkałych w lokalu. Zaznaczenia wymaga fakt, że chodzi tutaj tylko i wyłącznie o osoby faktycznie zamieszkałe w lokalu. Nie dotyczy to osób zameldowanych, a niezamieszkujących w lokalu!

Na podstawie oświadczenia o osobach zamieszkałych w lokalu naliczane są opłaty niezależne od właściciela takie jak: opłata za wodę i kanalizację oraz opłata za wywóz nieczystości. Zgłoszenie w odpowiednim czasie zmiany ilości osób spowoduje urealnienie opłat. Przykładowo przy zmniejszeniu się ilości osób zamieszkałych w lokalu o 2 osoby opłaty za wywóz nieczystości zmniejszą się aż o 49,00 zł. Liczba osób i okres, w którym osoby te zamieszkiwały w lokalu stanowią podstawę do ustalenia odpowiedzialności za ewentualne zadłużenie związane z danym lokalem. Okres faktycznego zamieszkiwania w lokalu jest jednym z czołowych warunków do starania się w określonych przypadkach o przyznanie tytułu prawnego do lokalu (umowy najmu). Oświadczenia o osobach zamieszkałych w lokalu oraz oświadczenia dotyczące wysokości naliczonej zaliczki za wodę i odprowadzanie ścieków należy wypełnić w odpowiednim Punkcie Obsługi Mieszkańców (POM), który naniesie te zmiany na kartotekę finansową lokalu.