Kolejne lokale socjalne i mieszkania wspomagane….

Kolejne lokale socjalne i mieszkania wspomagane….

…..powstaną w Bytomiu. W czerwcu br. jednostka Bytomskie Mieszkania zawarła umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu – przebudowy budynku położonego przy ul. Siemianowickiej 29 w Bytomiu.

Całość realizowana jest w ramach projektu pod nazwą  ” Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu Śródmieście i Rozbark”.

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego i utworzenie nowych lokali mieszkalnych. Budynek dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych – wyposażony zostanie w windę. Zagospodarowany też będzie teren wokół budynku.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całość wpisana jest do Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+ . Całkowita wartość robót : 3 859 680,00 złotych. Ta inwestycja jest możliwa dzięki pozyskaniu przez miasto środków zewnętrznych w wysokości ponad 2 mln złotych

Od momentu podpisana umowy – wykonawca ma 13 miesięcy na realizację całego przedsięwzięcia, czyli wykonanie projektu, jak i robót, mających na celu remont budynku.

Przypomnijmy. W styczniu bieżącego roku Bytomskie Mieszkania rozstrzygnęły przetarg i podpisały umowę na modernizację budynku przy Kochanowskiego 15 w Bytomiu. Celem inwestycji jest utworzenie 8 lokali o najmie socjalnym. Wszystkie wyposażone zostaną w łazienki oraz indywidualne ogrzewanie gazowe.

W tym samym miesiącu bieżącego roku oddano zaś 54 lokale gminne osobom lub rodzinom uprawnionym do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Chodzi o budynek przy ul. Siemianowickiej 105b.