„Wy pytacie, my odpowiadamy”

„Wy pytacie, my odpowiadamy”

Dziękujemy za nadesłane pytania i przypominamy, że wszelkie zapytania lub prośby o wyjaśnienie interesującego Państwa tematu prosimy wysyłać mejlowo na adres pytanie@bm.bytom.pl.

Dzisiaj odpowiadamy na pytanie Pani Renaty i Pani Katarzyny.
– nie mam zamontowanego w mieszkaniu  wodomierza, czy muszę założyć i czy muszę to gdzieś zgłosić?
– chciałabym zamienić mieszkanie z zasobów BM na mniejsze czy jest taka możliwość i co muszę zrobić?

Poniżej odpowiadamy.

Nie mam zamontowanego w mieszkaniu  wodomierza, czy muszę założyć i czy muszę to gdzieś zgłosić?

Lokatorom, którzy nie posiadają wodomierza lub zakończył się okres jego legalizacji naliczany jest miesięczny ryczałt za zużycie wody w wysokości obowiązującej stawki za zużycie wody i odprowadzaną kanalizację (obecnie 15,19 zł za m3) pomnożonej przez 4,5 m3 dla każdej osoby zamieszkałej w lokalu. założenie lub legalizacja wodomierza spowoduje, że np. jedna osoba zamieszkująca w lokalu zużywająca średnio 3 m3 wody będzie płacić o ponad 22 zł mniej, dwie osoby to prawie 46 zł mniej. Wszelkich informacji w zakresie warunków założenia, zalegalizowania wodomierza udziela Punkt Obsługi Mieszkańców obsługujący rejon, w którym znajduje się lokal. Uwaga! każdorazowa zmiana ilości osób powinna mieć odzwierciedlenie w zaliczce na poczet zużycia wody i odprowadzania kanalizacji. dopasowanie zaliczki do faktycznego zużycia wody zminimalizuje także ryzyko ewentualnych dopłat wynikających z rocznego rozliczenia.

Chciałabym zamienić mieszkanie z zasobów BM na mniejsze, czy jest taka możliwość i co muszę zrobić?

Lokatorzy zajmujący lokale o dużym metrażu lub o kosztach lokalu, na który ich nie stać mogą złożyć wniosek o zamianę lokalu do Banku Zamian mieszczącego się w Punkcie Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Armii Krajowej 54B. Druki wniosku o zamianę lokalu dostępne są na stronie pod zakładką LOKALE MIESZKALNE/WNIOSKI oraz w każdym POM.