Prostujemy budynek.

Prostujemy budynek.

W wyniku podziemnej eksploatacji węgla nastąpiło tzw. wychylenie dwupiętrowego budynku w Bytomiu – Miechowicach. Obecnie kamienica poddawana jest rektyfikacji czyli prostowaniu.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą nastąpiło znaczne wychylenie budynku przy ul. Dalekiej 16 w Bytomiu. Pękły także ściany i stropy w piwnicy, na klatce schodowej oraz w lokalach mieszkalnych. W budynku zamieszkałych jest pięć lokali, a trzy pozostają niezamieszkane. Nikt podczas prowadzonych prac nie musiał opuścić miejsca zamieszkania.

Naprawienie w/w uszkodzeń nastąpi poprzez m.in.: przywrócenie stanu poprzedniego i będzie polegać na: rektyfikacji bryły budynku, przemurowaniu pęknięć ścian z odtworzeniem tynków w miejscu napraw, naprawie pęknięć stropów ceramicznych w piwnicy, naprawie pęknięć posadzki oraz wykonanie robót malarskich i porządkowych. Roboty potrwają do końca bieżącego roku.

Budynek prostowany jest nową technologią, która polega na nierównomiernym podnoszeniu budynku przy pomocy układu podnośników zabudowanych w konstrukcji obiektu czyli mówiąc prościej użyte są siłowniki hydrauliczne sterowane komputerem.

Ugoda na naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego podpisana została pomiędzy Węglokoks Kraj Sp. z o.o. działająca w Piekarach Śląskich, a Gminą Bytom działającą poprzez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania. Naprawę uszkodzeń przeprowadza specjalistyczna firma wyłoniona przez kopalnię.

Warto wiedzieć, że wychylenie  budynków wynoszące   20÷25 mm/m   powoduje   duże utrudnienia   w   ich   normalnym   użytkowaniu. Wychylenie  powyżej  25 mm/m  powoduje  uciążliwości wykluczające  dalsze  użytkowanie obiektów   zarówno   ze   względu   na   nadmierne   obniżenie własności   użytkowych,  jak   i zagrożenie bezpieczeństwa ich użytkowników.