Dług – odpracowanie

Dług – odpracowanie

192 590,78 złotych – taką kwotę w pierwszym półroczu tego roku odpracowali dłużnicy, którzy skorzystali z możliwości spłaty posiadanego zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego czyli odpracowania należności. Obecnie dług odpracowują 34 osoby.

– Niestety ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią odpracowanie należności zostało w większości jednostek tymczasowo zawieszone. Stąd też odnotowany został znaczny spadek odpracowanej przez dłużników kwoty względem ubiegłych lat – mówi Sonia Ilga, Kierownik Działu Windykacji w  Bytomskich Mieszkaniach.

Przypomnijmy, że wszystkim zadłużonym  wobec Gminy Bytom – Bytomskich Mieszkań składane są propozycje rozwiązania problemu zadłużenia, które dopasowane są indywidualnie do ich sytuacji życiowej i możliwości finansowych. Są to ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty czy też zamiana lokali na mniejsze, co prowadzi do obniżenia kosztów utrzymania mniejszych metrażowo mieszkań przez co daje możliwość spłaty posiadanych zobowiązań. Można oprócz ratalnej spłaty lub równocześnie ze ratalną spłatą także odpracować należności za lokale mieszkalne wykonując drobne prace takie jak: sprzątanie, malowanie, pomoc w pracach remontowych czy utrzymywaniu czystości w budynku i jego otoczeniu.

– Każda sytuacja analizowana jest indywidualnie pod kątem możliwości obniżenia kosztów utrzymania lokali a przede wszystkim możliwości finansowych dłużnika. Naszym dłużnikom proponujemy więc różne rozwiązania spłaty zadłużenia – dodaje S. Ilga.

Jeśli chodzi o odpracowanie zadłużenia, to wachlarz  prac, które można wykonać jest bardzo szeroki. W większości do wykonania są drobne prace bądź porządkowe, jak np. sprzątanie terenów i budynków bądź prace remontowo -konserwatorskie, jak np. naprawa mebli, malowanie czy tapetowanie. Miłośnicy zieleni swoje zadłużenie mogą odpracować wykonując prace ogrodnicze, jak np. sadzenie kwiatów lub porządkowanie terenów zielonych.

A jak odpracować zadłużenie? Należy zgłosić się do Bytomskich Mieszkań lub Punktu Obsługi Mieszkańca w swoim rejonie i zadeklarować chęć odpracowania. Koniecznym warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Warto wiedzieć, że odpracowywanie zadłużenia wcale też nie musi kolidować z poszukiwaniem pracy a także z pracą zawodową. Miejsce odpracowania i godziny są elastyczne, zawsze w miarę posiadanych możliwości indywidualnie dostosowywane do dłużnika. Stawka za godzinę to 13,70 złotych.