Ruszył CEEB

1 lipca ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), zbierająca dane o źródłach ciepła o mocy do 1 MW. Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację do CEEB. Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:
-imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu,
– adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
– adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach
– numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
– adres e-mail (opcjonalnie).

Wszelkie informacje oraz pliki do pobrania dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Kiedy należy złożyć deklarację?

Deklarację można składać od 1 lipca 2021 roku:
– dla źródeł ciepła zainstalowanych przed tą datą deklaracja musi zostać złożona do 12 miesięcy,
– dla nowych źródeł ciepła (od 1 lipca 2021 r.) deklaracja musi zostać złożona do 14 dni od zainstalowania.

Jak złożyć deklarację?

– W formie elektronicznej – najwłaściwszy sposób, umożliwiający proste i szybkie wypełnienie dokumentu bez wychodzenia z domu. Deklaracje w formie elektronicznej składane są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, z wykorzystaniem Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną,
– W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, ul. Parkowa 2.

Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować do przedstawicieli Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl0

Źródło UM Bytom