Informacja

Bytomskie Mieszkania przypominają, że osoby oczekujące na zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu na podstawie przepisu  par. 7 ust. 3 Uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 roku, powinny w terminie do dnia 30 listopada 2021 roku złożyć pisemną deklarację  potwierdzającą  zamiar dalszego ubiegania się o lokal tego typu.  Przedmiotową deklarację można złożyć osobiście w siedzibie tutejszej Jednostki w Bytomiu przy ul. Zielnej 25b, listownie wysyłając na ww. adres lub elektronicznie kierując oświadczenie na adres e-mailowy: sekretariat@bm.bytom.pl