Uwaga postępowanie na….

Uwaga postępowanie na….

….zaprojektowanie i wykonanie remontu budynków położonych w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 38, – 40, – 42, – 44 oraz przy ul. Piłsudskiego 50.

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zarówno remontu, jak i przebudowy budynków położonych w Bytomiu przy ulicy  Piłsudskiego pod wyżej wymienionymi numerami.

Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności: opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej w m.in.: projekty wykonawcze w tym branżowe, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania  i odbioru robót wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych materiałów
(w tym: dokumentacji geodezyjnej oraz jeżeli dotyczy geotechnicznej, wodno-prawnej, jak również wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych,
w tym wszelkich uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, zaleceń, uzgodnień pozwoleń, zgód, decyzji w tym pozwoleń konserwatorskich) zamówienie.

Na podstawie projektu i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę postępowanie obejmuje także wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku wraz
z zagospodarowaniem terenu.

 Oferty należy składać do 27 września br. do godziny 9.00

Dokładne informacje o przetargu można uzyskać….klikając w poniższy link

ttps://bmbytom.logintrade.net/

Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  WSL 2014-2020.