Samowolne zajęcie mieszkania, czy też pustostanu jest NIELEGALNE !!!

Samowolne zajęcie mieszkania, czy też pustostanu jest NIELEGALNE !!!

Jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania informuje, że w każdym przypadku bezprawnego zajęcia pustostanu bądź lokalu mieszkalnego będącego w zasobach komunalnych jednostki będzie pociągała do odpowiedzialności karnej !!!

– Jesteśmy zobligowani  do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa zgodnie z artykułem 304 Kodeksu Postępowania Karnego. Niniejsze zawiadomienie będzie wiązało się z przeprowadzeniem postępowania karnego przez Prokuraturę Rejonową w Bytomiu, a finalnie jego wynik może spowodować skierowanie aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego – mówi Wojciech Nowak, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

– Nielegalne zajęcie lokalu musi mieć swoje konsekwencje prawne – dodaje dyrektor.

Należy mieć na uwadze, że samowolne zajęcie mieszkania narusza bowiem prawo własności. Nawet jeżeli mieszkanie było puste przez jakiś czas, nie oznacza to, że jest ono nieużywane lub w przyszłości nie zostanie przydzielone osobie potrzebującej. W przypadku mieszkań komunalnych i pustostanów właścicielem  jest Gmina Bytom.

Występek naruszenia miru domowego jest skodyfikowany w artykule 193 Kodeksu Karnego  –  „kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.