Armii Krajowej 54b

W budynku przy ul. Armii Krajowej 54b znajdują się następujące działy:
Dział Finansowo-Księgowy (FK)
Dział Windykacji (GKW)
Dział  Realizacji Tytułów Wykonawczych (FE)
Dział Wspólnot Mieszkaniowych (DW)
Dział Zamówień Publicznych (DZ)
Dział Rewitalizacji (DOR)
Dział  Ogranizacyjno-Kadrowy (DOK)
Dział Administracyjno-Informatyczny (DAI)
Samodzielny Specjalista ds. kontaktu z mediami (DKM)

Godziny pracy:
pon.: 7:30 – 17:30
wt. – pt.: 7:30 – 15:30