Kto może ubiegać się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu?

Kto może ubiegać się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu?

Obowiązujące przepisy nie wykluczają możliwości ubiegania się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy z różnych podstaw prawnych, np. osoba oczekująca na najem socjalny lokalu z tytułu orzeczonej eksmisji z uprawnieniem do zwarcia umowy najmu socjalnego lokalu, może również ubiegać się o najmem socjalny lokalu z tytułu niepełnosprawności w stopniu znacznym, czy też wychowywania niepełnosprawnego dziecka.

Więcej

Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych Śródmieściu Bytomia” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych Śródmieściu Bytomia” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 21 917 037,94 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 21 917 037,94 zł,

  • dofinansowanie UE w wysokości 18 629 482,25 zł,
  • dofinansowanie budżetu państwa 2 191 703,79 zł,

w tym wkład własny 1 095 851,90 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła w 21 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych położonych w Bytomiu pod adresami: ul. Katowicka 49, 51, 53, 59, 60, ul. Korfantego 7, 9, 11,ul. Matejki 39, 46,ul. Staromiejska 2, 3 ul. Żeromskiego 6, 14, ul. Kochanowskiego 17, ul. Witczaka 37, 83, 85, ul. Miętkiewicza 5, 7, ul. Józefczaka 15

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Bytomiu.

Oś priorytetowa 4.  Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI

 Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

 Projekt: „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych Śródmieściu Bytomia” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

 Całkowita wartość projektu: 21 917 037,94 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 21 917 037,94 zł,
– dofinansowanie UE  w  wysokości 18 629 482,25 zł,
– dofinansowanie budżetu państwa 2 191 703,79 zł,
w tym wkład własny 1 095 851,90 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła w 21 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych położonych w Bytomiu pod adresami: ul. Katowicka 49, 51, 53, 59, 60, ul. Korfantego 7, 9, 11,ul. Matejki 39, 46,ul. Staromiejska 2, 3 ul. Żeromskiego 6, 14, ul. Kochanowskiego 17, ul. Witczaka 37, 83, 85, ul. Miętkiewicza 5, 7, ul. Józefczaka 15

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Bytomiu.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: I kwartał 2023 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Z tą informacją powinien zapoznać się każdy zainteresowany odbiorem odpadów w naszym mieście. Konsorcjum firm FCC Polska Sp. z o.o. i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Zabrza, które koordynuje to zadanie opracowało harmonogram, według którego odbierane będą odpady z poszczególnych dzielnic i ulic.

Więcej

UWAGA! Kolejna przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody
w Bytomiu

Jutro tj. 25 lutego br. w godzinach 6.00 – 18.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody w Bytomiu Centrum, Miechowicach, Szombierkach, Łagiewnikach i Karbiu.

Jak poinformowała firma Fortum Silesia S.A. podyktowane jest to naprawą /25.02.br./ wykrytej nieszczelności na odcinku magistrali ciepłowniczej znajdującej się na EC Miechowice.

Przerwa nie będzie obejmować dostawy ciepła z Ciepłowni PEC w Radzionkowie (grupa taryfowa B – Bytom Stroszek, Os. Ziętka, Radzionków).

Za niedogodności w imieniu firmy Fortum Silesia S.A. serdecznie przepraszamy.

Prace remontowe ..trwają

Roboty instalacyjne, budowlane, stolarskie, zduńskie, kominiarskie oraz związane z instalacją centralnego ogrzewania. To najczęściej zlecane prace przez pracowników w budynkach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania. Od 1 stycznia 2020 roku na realizację bieżących remontów i konserwacji wydano już prawie 3,2 mln zł, a w najbliższym czasie planowane są roboty na kwotę około 3,9 mln zł.

Więcej

Będą lokale socjalne

Będą lokale socjalne

W siedzibie Bytomskich Mieszkań podpisano umowę na utworzenie 34 lokali socjalnych. Remont lokali jest częścią większego projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 16 082 815,80 zł, przy czym dofinansowanie UE to ponad 13,5 mln zł.

Więcej