Wykaz wolnych lokali użytkowych. Wykaz obowiązuje od 13.10.2021r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, które mogą być przydzielone w trybie bezprzetargowych na podstawie negocjacji warunków umowy dzierżawy lub najmu.

Lokale użytkowe – wykaz 1

Lokale użytkowe – wykaz 2


Wykaz wolnych garaży murowanych, które mogą być przydzielone w trybie bezprzetargowych na podstawie negocjacji warunków umowy dzierżawy lub najmu.

Garaże – wykaz

Kto może ubiegać się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu?

Kto może ubiegać się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu?

Obowiązujące przepisy nie wykluczają możliwości ubiegania się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy z różnych podstaw prawnych, np. osoba oczekująca na najem socjalny lokalu z tytułu orzeczonej eksmisji z uprawnieniem do zwarcia umowy najmu socjalnego lokalu, może również ubiegać się o najmem socjalny lokalu z tytułu niepełnosprawności w stopniu znacznym, czy też wychowywania niepełnosprawnego dziecka.

Więcej

Nie dla butli gazowej

Nie dla butli gazowej

Przypominamy, że bezwzględnie zabrania się używania butli gazowej podłączonej do kuchenki gazowej lub innego urządzenia gazowego, w budynku wyposażonym w instalację gazową zasilaną gazem ziemnym. Niedostosowanie się będzie traktowane, jako umyślne działanie zagrażające życiu i zdrowiu mieszkańców budynku.

Więcej

Przypominamy!!!

Przypominamy!!!

Do najbliższego czwartku tj. 30 września br. potrwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Udział w spisie jest obowiązkowy. Dla osób, które nie mogą dokonać spisu przez Internet uruchomiono dodatkowe stanowiska spisowe w Bytomiu, na których rachmistrze spisowi dokonywać będą spisu mieszkańców.

Więcej