Wykaz wolnych lokali użytkowych. Wykaz obowiązuje od 13.10.2021r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, które mogą być przydzielone w trybie bezprzetargowych na podstawie negocjacji warunków umowy dzierżawy lub najmu.

Lokale użytkowe – wykaz 1

Lokale użytkowe – wykaz 2


Wykaz wolnych garaży murowanych, które mogą być przydzielone w trybie bezprzetargowych na podstawie negocjacji warunków umowy dzierżawy lub najmu.

Garaże – wykaz

Przetargi – garaże i lokale użytkowe 08.10.2021 r.

Przetargi – garaże i lokale użytkowe 08.10.2021 r.

Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że w dniu 8 października 2021 r. o godz. 12.00 w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25 b odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę i najem wolnych lokali użytkowych.

Ogłoszenie Lokale użytkoweprzetarg
Lokale użytkowe – wykaz 1
Lokale użytkowe – wykaz 2


Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że w dniu 8 października 2021 r. o godz. 14.00 w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25 b odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny na najem wolnych garaży murowanych.

Ogłoszenie Garaże przetarg
Garaże  – wykaz

 

Nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę i najem wolnych lokali użytkowych odbędzie się w dniu 12.08.2021 r.

Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że w dniu 12 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25 b odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę i najem wolnych lokali użytkowych.

Ogłoszenie Lokale użytkowe przetarg
Lokale użytkowe – wykaz 1
Lokale użytkowe – wykaz 2

Wykaz wolnych lokali użytkowych i garaży. Wykaz obowiązuje od 18.06.2021r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych i garaży. Wykaz obowiązuje od 18.06.2021r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, które mogą być przydzielone w trybie bezprzetargowych na podstawie negocjacji warunków umowy dzierżawy lub najmu.

Lokale użytkowe – wykaz 1

Lokale użytkowe – wykaz 2


Wykaz wolnych garaży murowanych, które mogą być przydzielone w trybie bezprzetargowych na podstawie negocjacji warunków umowy dzierżawy lub najmu.

Garaże – wykaz

Przetargi – garaże i lokale użytkowe 15.06.2021 r.

Przetargi – garaże i lokale użytkowe 15.06.2021 r.

Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że w dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25 b odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę i najem wolnych lokali użytkowych.

Ogłoszenie Lokale użytkowe przetarg
Lokale użytkowe – wykaz 1
Lokale użytkowe – wykaz 2


Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że w dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 14.00 w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25 b odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny na najem wolnych garaży murowanych.

Ogłoszenie Garaże przetarg
Garaże  – wykaz

 

Wyniki konkursu pod nazwą „Lokal na kulturę”

Wyniki konkursu pod nazwą „Lokal na kulturę”

Bytomskie Mieszkania z siedzibą w Bytomiu przy ul. Zielnej 25 b

podają wyniki III edycji konkursu ofert na najem lub dzierżawę lokali użytkowych przeznaczonych do dalszego zagospodarowania na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, twórczą pod nazwą „Lokal na kulturę”, przeprowadzonego w oparciu o przepisy Zarządzenia nr 221/19 Prezydenta Bytomia z dnia 15 maja 2019 r. (ze zm.)

Konkurs został ogłoszony w dniu 5 marca 2021 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 31 marca 2021 r. Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się w dniu 9 kwietnia 2021 r.  w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Armii Krajowej 54 b.

Więcej

Wykaz wolnych lokali użytkowych. Wykaz obowiązuje od 24.03.2021r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych. Wykaz obowiązuje od 24.03.2021r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, które mogą być przydzielone w trybie bezprzetargowych na podstawie negocjacji warunków umowy dzierżawy lub najmu.

Lokale użytkowe – wykaz 1

Lokale użytkowe – wykaz 2


Wykaz wolnych garaży murowanych, które mogą być przydzielone w trybie bezprzetargowych na podstawie negocjacji warunków umowy dzierżawy lub najmu.

Garaże – wykaz