Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W BYTOMSKICH MIESZKANIACH
Administratorem danych osobowych są Bytomskie Mieszkania z siedzibą przy ul. Zielnej 25b, 41-907 Bytom,
reprezentowane przez Dyrektora.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych (IOD):
Bytomskie Mieszkania, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b, tel. 32 532-50-31, e-mail: odo@bm.bytom.pl
Więcej