Pierwsze wezwania do zapłaty trafiły już do dłużników.

Pierwsze wezwania do zapłaty trafiły już do dłużników.

Dział Windykacji Bytomskich Mieszkań sporządził  już przeszło 250 wezwań do zapłaty z adnotacją dotyczącą wpisu do Krajowego Rejestru Długów. Pierwsze wezwania trafiły już do dłużników zalegających z opłatami za zamieszkiwane lokale. Po 30 dniach od ich wysłania nastąpi weryfikacja dłużnika pod kątem wpisania go do Krajowego Rejestru Długów. Kolejne wezwania już przygotowane. Więcej

ABOLICJA 2016

UCHWAŁĄ NR XXI/282/2016 Z DNIA 29 LUTEGO 2016 ZOSTAŁ WPROWADZONY DODATKOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UMORZENIE W TRYBIE SZCZEGÓLNYM 70% ZALEGŁOŚCI POWSTAŁYCH DO 31.12.2014 R. ZA LOKALE MIESZKALNE, UŻYTKOWE, GARAŻE WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 31 LIPCA 2016 R.

Uchwała wchodzi w życie 22 marca 2016 r. Do umorzenia w trybie szczególnym mogą przystąpić osoby, które na dzień 31 grudnia 2014 r. posiadały wobec Gminy zaległości za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i nie posiadają zaległości powstałych po tej dacie. W przypadku występowania zaległości powstałych po 31 grudnia 2014 r. konieczna jest przed przystąpieniem do procedury umorzenia (abolicji) ich spłata w 100 % wraz z naliczonymi odsetkami. Więcej

Warunki Abolicja 2015

W celu ułatwienia uregulowania zaległych wobec Gminy Bytom należności pieniężnych za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże PREZYDENT MIASTA BYTOMIA wprowadził szczególny tryb umorzenia 70 % posiadanych zaległości Więcej