ABOLICJA 2016

UCHWAŁĄ NR XXI/282/2016 Z DNIA 29 LUTEGO 2016 ZOSTAŁ WPROWADZONY DODATKOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UMORZENIE W TRYBIE SZCZEGÓLNYM 70% ZALEGŁOŚCI POWSTAŁYCH DO 31.12.2014 R. ZA LOKALE MIESZKALNE, UŻYTKOWE, GARAŻE WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 31 LIPCA 2016 R.

Uchwała wchodzi w życie 22 marca 2016 r. Do umorzenia w trybie szczególnym mogą przystąpić osoby, które na dzień 31 grudnia 2014 r. posiadały wobec Gminy zaległości za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i nie posiadają zaległości powstałych po tej dacie. W przypadku występowania zaległości powstałych po 31 grudnia 2014 r. konieczna jest przed przystąpieniem do procedury umorzenia (abolicji) ich spłata w 100 % wraz z naliczonymi odsetkami. Więcej

Warunki Abolicja 2015

W celu ułatwienia uregulowania zaległych wobec Gminy Bytom należności pieniężnych za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże PREZYDENT MIASTA BYTOMIA wprowadził szczególny tryb umorzenia 70 % posiadanych zaległości Więcej