Warunki Abolicja 2015

W celu ułatwienia uregulowania zaległych wobec Gminy Bytom należności pieniężnych za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże PREZYDENT MIASTA BYTOMIA wprowadził szczególny tryb umorzenia 70 % posiadanych zaległości Więcej