Druki

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIESZKANIA DO REMONTU NA KOSZT WŁASNY PRZYSZŁEGO NAJEMCY

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

OŚWIADCZENIE O NIEPOSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO

OŚWIADCZENIE O WSKAZANIU POPRZEDNICH ADRESÓW ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA NA TERENIE GMINY BYTOM ORAZ O WYNAJMOWANIU/KORZYSTANIU Z LOKALI UŻYTKOWYCH/GARAŻU/REKLAMY OD GMINY BYTOM

DEKLARACJA O GOTOWOŚCI PRZYJĘCIA I PRZEPROWADZENIA REMONTU LOKALU

DEKLARACJA POTWIERDZAJĄCA ZAMIAR DALSZEGO UBIEGANIA SIĘ O LOKAL DO REMONTU