Dział Lokali Mieszkalnych

Dział Lokali Mieszkalnych (ZDL) znajduje się na ul. Zielnej 25b

kontakt:
tel.: (32) 532 59 34, 35 (Lokale do remontu na koszt własny przyszłego najemcy)
tel.: (32) 532 59 46 (Obsługa osób wezwanych do aktualizacji wniosku o lokal do remontu na koszt własny przyszłego najemcy; obsługa wniosków do Komisji Mieszkaniowej)
tel.: (32) 532 59 41, 43 (Wykwaterowania – lokale zamienne)
tel.: (32) 532 59 42 (Lokale do zasiedlenia dla osób opuszczających pieczę zastępczą; przyłączenia i podziały lokali mieszkalnych)
tel.: (32) 532 59 45 (Zamiana lokalu z gminą lub dowolnie dobranym kontrahentem; regulacja stanu prawnego zajmowanego lokalu; przygotowywanie zgód na rozwiązanie umowy najmu, na podnajem)

e-mail: lokalowy@bm.bytom.pl