Dział Odszkodowań, Regresów i Lokali Socjalnych

Dział Odszkodowań, Regresów i Lokali Socjalnych (ZDO) znajduje się na ul. Zielnej 25b

kontakt:
tel.: (32) 532 59 21, 22 (sprawy najmu socjalnego lokali w związku z orzeczoną eksmisją, wskazywanie pomieszczeń tymczasowych, wypłata odszkodowań za niewskazanie oferty najmu socjalnego lokalu, pomieszczenia tymczasowego, prowadzenie spraw związanych z postępowaniem regresowym wypłaconego odszkodowania, interwencja uboczna w postępowaniu eksmisyjnym)
tel.: (32) 532 59 37 (sprawy najmu socjalnego lokali dla osób: dotkniętych przemocą w rodzinie – posiadających niebieską kartę, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, aktywnie uczestniczących w programach z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, przedłużenia oraz przekwalifikowania umów najmu socjalnego lokali)

email: regresy@bm.bytom.pl