Zaktualizuj wniosek o lokal do remontu !

Trwa aktualizacja sytuacji mieszkaniowej oraz dochodu Wnioskodawców ubiegających się o lokal do remontu na koszt własny przyszłego najemcy. Bytomskie Mieszkania wzywają do uaktualnienia swoich danych. Pisma kierowane są do osób, które złożyły wniosek o lokal do remontu / pozytywnie rozpatrzony/ przed 19.03.2020 r. i są ujęte do listy osób oczekujących.

Więcej

Teren przekazany.

Teren przekazany.

Dzisiaj tj. 21 września br. przekazano plac budowy. Budynek mieszkalny przy ulicy Axentowicza 2 przejdzie remont dachu. Powierzchnia dachu 165, 33 m2 pokryta zostanie dachówką. Przemurowane zostaną także kominy cegłą klinkierową.

Więcej

Przetargi – garaże i lokale użytkowe 08.10.2021 r.

Przetargi – garaże i lokale użytkowe 08.10.2021 r.

Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że w dniu 8 października 2021 r. o godz. 12.00 w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25 b odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę i najem wolnych lokali użytkowych.

Ogłoszenie Lokale użytkoweprzetarg
Lokale użytkowe – wykaz 1
Lokale użytkowe – wykaz 2


Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że w dniu 8 października 2021 r. o godz. 14.00 w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25 b odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny na najem wolnych garaży murowanych.

Ogłoszenie Garaże przetarg
Garaże  – wykaz

 

„ Wy pytacie, my odpowiadamy ”

„ Wy pytacie, my odpowiadamy ”

Dziękujemy za nadesłane pytania i przypominamy, że wszelkie zapytania lub prośby o wyjaśnienie interesującego Państwa tematu prosimy wysyłać mejlowo na adres pytanie@bm.bytom.pl

Dzisiaj odpowiadamy na pytanie Pani Katarzyny
– Czy osoby spoza Bytomia może starać się o lokal do remontu w Bytomiu, czy są jakieś inne wymogi?

Więcej

Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych Śródmieściu Bytomia” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych Śródmieściu Bytomia” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 21 917 037,94 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 21 917 037,94 zł,

  • dofinansowanie UE w wysokości 18 629 482,25 zł,
  • dofinansowanie budżetu państwa 2 191 703,79 zł,

w tym wkład własny 1 095 851,90 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła w 21 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych położonych w Bytomiu pod adresami: ul. Katowicka 49, 51, 53, 59, 60, ul. Korfantego 7, 9, 11,ul. Matejki 39, 46,ul. Staromiejska 2, 3 ul. Żeromskiego 6, 14, ul. Kochanowskiego 17, ul. Witczaka 37, 83, 85, ul. Miętkiewicza 5, 7, ul. Józefczaka 15

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Bytomiu.

Oś priorytetowa 4.  Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI

 Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

 Projekt: „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych Śródmieściu Bytomia” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

 Całkowita wartość projektu: 21 917 037,94 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 21 917 037,94 zł,
– dofinansowanie UE  w  wysokości 18 629 482,25 zł,
– dofinansowanie budżetu państwa 2 191 703,79 zł,
w tym wkład własny 1 095 851,90 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła w 21 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych położonych w Bytomiu pod adresami: ul. Katowicka 49, 51, 53, 59, 60, ul. Korfantego 7, 9, 11,ul. Matejki 39, 46,ul. Staromiejska 2, 3 ul. Żeromskiego 6, 14, ul. Kochanowskiego 17, ul. Witczaka 37, 83, 85, ul. Miętkiewicza 5, 7, ul. Józefczaka 15

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Bytomiu.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: I kwartał 2023 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

„ Wy pytacie, my odpowiadamy ”

Dziękujemy za nadesłane pytania i przypominamy, że wszelkie zapytania lub prośby o wyjaśnienie interesującego Państwa tematu prosimy wysyłać mejlowo na adres pytanie@bm.bytom.pl

Dzisiaj odpowiadamy na pytanie Pani Moniki i Pani Katarzyny:

– Gdzie można sprawdzić swoją pozycję na liście oczekujących na lokal do remontu?
– Czy można wynajmować mieszkanie w Bytomiu starając się o lokal do remontu?

Poniżej wyjaśniamy:

Więcej