POM – Punkt Obsługi Mieszkańców

Wykonując swoje zadania Punkt Obsługi Mieszkańca korzysta z posiadanej dokładnej znajomości administrowanych zasobów i terenu, w tym budynków, budowli i lokali. Całokształt spraw prowadzonych przez POM ma na celu właściwą obsługę mieszkańców, utrzymanie budynków i urządzeń w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości.

W Punkcie Obsługi Mieszkańca można załatwić sprawy w zakresie:
– działalności eksploatacyjnej i użytkowej budynków
– technicznej obsługi nieruchomości
– finansowo-księgowym

Godzinach pracy Punktów Obsługi Mieszkańców
pon.:
7:30 – 17:30
wt. – pt.: 7:30 – 15:30


POM1 – ul. Powstańców Warszawskich 30, kierownik Andrzej Stefaniuk,
telefon 32 532 51 00, email pom1@bm.bytom.pl

ds. administracyjnych: 32 532 51 13,14,15
ds. technicznych: 32 532 51 13,15,20
ds. rozliczeniowych: 32 532 51 11

POM2 – ul. Armii Krajowej 54b, kierownik Beata Rabsztyn,
telefon 32 532 52 00, email pom2@bm.bytom.pl

ds. administracyjnych: 32 532 52 13,14,15
ds. technicznych: 32 532 52 13
ds. rozliczeniowych: 32 532 52 12,16
windykacja: 32 532 52 11

POM3 – ul. Baczyńskiego 1, kierownik Aleksandra Bubniak,
telefon 32 532 53 00, email pom3@bm.bytom.pl

ds. administracyjnych: 32 532 53 14,15
ds. technicznych: 32 532 53 11,12
ds. rozliczeniowych: 32 532 53 13

POM4 – ul. Alojzjanów 4, kierownik Paweł Szołtysik,
telefon 32 532 54 00, email pom4@bm.bytom.pl

ds. administracyjnych: 32 532 54 12,13,14
ds. technicznych: 32 532 54 16,17
ds. rozliczeniowych: 32 532 54 15

POM5 – ul. Miechowicka 34, kierownik Zbigniew Baszak,
telefon 32 532 55 00, email pom5@bm.bytom.pl

ds. administracyjnych: 32 532 55 13,15
ds. technicznych: 32 532 55 15
ds rozliczeniowych: 32 532 55 12

POM6 – ul. Piekarska 77, kierownik Tomasz Kandora,
telefon 32 532 56 00, email pom6@bm.bytom.pl

ds. administracyjnych: 32 532 56 13,14,17,19
ds. technicznych: 32 532 56 16
ds rozliczeniowych: 32 532 56 10,11,20

 

 


Lokalizacja Punktów Obsługi Mieszkańców