Raty/umorzenia lokali użytkowych – brak działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej na dzień złożenia wniosku:

Stowarzyszenia – przed złożeniem wniosku winny przedstawić STATUS.