Raty/umorzenia lokali użytkowych – działalność gospodarcza

Wymagane dokumenty dla osób prowadzących działalność gospodarczą na dzień złożenia wniosku: (działalność zawieszona – dokumentacja ta sama co w przypadku prowadzenia):