Ważne numery oraz linki

Ważne numery telefonów obowiązujące na terenie Bytomia

(32) 281 20 33 Pogotowie Awaryjne Bytomskich Mieszkań
(Pon. od godz. 17:30 do 7:30, Wt-Pt od godz 15:30 do 7:30 oraz w dni wolne od pracy)
999, (32) 281 44 44 Pogotowie Ratunkowe
997, 112, (32) 388 82 00 Policja
998, (32) 388 76 00, sekretariat (32) 388 76 20 Straż Pożarna
986, (32) 281 18 24 Dyżurny Straży Miejskiej
994 Zgłaszanie awarii wodociągowych i sieci kanalizacyjnej
(32) 396 97 01 Miejski Zarząd Dróg i Mostów
(32) 396 71 00 Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne
(32) 388 76 15 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
992, (32) 281 29 00, (32) 281 28 73 Pogotowie Gazowe
991, (32) 303 09 91 Pogotowie Energetyczne
(32) 396 71 74, (32) 396 71 05 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne


Przydatne adresy bytomskich jednostek oraz spółek
Miasto Bytom
Zakład Budynków Miejskich -Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bytomiu
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu
Komenda Miejska Policji w Bytomiu